Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş., 28 Mayıs 1969 tarihinde klinker ve çimento üretimi faaliyetinde bulunmak üzere Ordu'nun Ünye ilçesinde kuruldu. Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) %40, gerçek kişilerin %20 paya sahip olarak oluşturduğu ortaklıkla faaliyetlerine başlayan Ünye Çimento, ilk çimento üretimini 27 Mayıs 1974 tarihinde gerçekleştirdi.

Kurulu kapasitesi 600.000 ton/yıl çimento olan Ünye Çimento, kuruluşundan beri önem verdiği kapasite artırımı, iyileşme ve modernizasyon çalışmalarıyla bugün 1,5 milyon ton/yıl klinker ve 2,6 milyon ton/yıl çimento kapasitesine ulaştı.

Tesislerinde üretilmekte olan tüm çimento tipleri, Performans Değişmezlik Belgesi'ne sahiptir.

Limanlar

  • Ünye merkezli tesiste şirketin üretim ve yönetsel faaliyetleri yürütülmektedir. Toplam satışın önemli kısmı merkez tesisten yapılmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı satışlara ait deniz yolu lojistiği, üretim tesisinin yanı başında yer alan, şirketin öncelikli kullanım hakkına sahip olduğu Ünye Limanı'ndan gerçekleştirilmektedir.
  • Rize/Çayeli’nde 1999 yılında faaliyete başlayan Çimento Dolum ve Paketleme Tesisi, 22.000 ton çimento stoklama kapasitesine sahiptir. Tesisin kendine ait limanı ve gemi boşaltma ekipmanları mevcuttur. Doğu Karadeniz bölgesindeki en uç noktalarda yer alan projelere bu tesisten hizmet verilmektedir.
  • Romanya’nın Mangalia Limanı’nda 2009 yılında faaliyete başlayan Çimento Dolum ve Paketleme Tesisi, 8.000 ton çimento stoklama kapasitesine sahiptir. Tesis sınırında kullanıma açık Mangalia Limanı ile tesise ait gemi boşaltma ekipmanı mevcuttur. Romanya ve Bulgaristan pazarına dökme ve torbalı çimento satışı yapılan tesis, Ünye Çimento’nun Avrupa Birliği’ne açılan kapısıdır.
  • 2013 Yılından bu yana hizmet veren M/V UNYE CEM 1 pnömatik gemi 4.200 ton dökme çimento taşıma kapasiteli, ülkemizde yegane kapalı boşaltım sistemine sahip çevre dostu gemidir. Gerek üretim tesisi ile Dolum ve Paketleme Tesislerine gerekse yurt dışı ve yurt içi pazarlara sevkiyat yapmaktadır. Tüm hava koşullarında kesintisiz dökme çimento tahliyesi yapılabilmektedir.

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri, 11 Mayıs 1990 tarihinden itibaren UNYEC sembolü ile BORSA İSTANBUL'da Yıldız pazarında işlem görmektedir. Şirket her yıl Ordu ili Kurumlar Vergisi rekortmenidir ve Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer almaktadır.

Ana hissedarımız OYAK'ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda;

Vizyonumuz

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan, saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak.

Misyonumuz

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.

Değerlerimiz

Yaratıcılık / Şeffaflık / Dürüstlük / İnsana ve Çevreye Saygı / Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu / Mükemmeliyet / Rekabetçilik / Güvenilirlik / OYAK Kültürü

Fabrika Bilgileri

  • YERİ: Ünye
  • KURULUŞ TARİHİ: 1969
  • OYAK İŞTİRAK TARİHİ: 1969
  • OYAK ÇİMENTO A.Ş. PAYI: %51,33
  • FAALİYET KONUSU: Klinker, Çimento Üretim ve Satışı
Kariyer Fırsatları Kariyer fırsatlarını görmek için lütfen tıklayın.
X
28 Mayıs 1969 Kuruluş (Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) % 40, gerçek kişiler % 20 payla oluşturduğu ortaklık)
27 Mayıs 1974 ilk çimento üretimi (561.000 Ton/yıl klinker, 600.000 Ton/Yıl çimento kapasitesi)
1987 yılında 6,80 mt draftı bulunan ve 2,22 km uzaklıktaki Ünye Limanı’nın inşa edilmesi, 2002 yılında fırtınadan hasar gören Limanın onarımı, 1987 ve 2002 yıllarında T.C. Maliye Bakanlığı’nca yapılan protokollerle 49 yıllığına bedelsiz ve öncelikli kullanım hakkı alınması,
11 Mayıs 1990 tarihinden itibaren UNYEC sembolü ile hisse senetlerinin borsada işlem görmeye başlaması,
1990 yılında 1-2. Çimento Değirmenleri, Ezici ve Sepol Seperatör Yatırımı ve %80 kapasite artışı ile 1.080.000 Ton/yıl çimento üretim kapasitesi,
1995 yılında Kalite Güvence Sisteminin kurulması ile başlayan kalite serüveni,
1996 yılında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TS EN ISO 9002 Kalite Güvence Sisteminin belgelendirilmesi,
1998 yılında 22.000 Ton stok kapasiteli Çayeli (Rize) Dolum ve Paketleme Tesisi’nin faaliyet başlaması,
2000 yılında 3. Çimento Değirmeni Yatırımı ve%67 kapasite artışı ile 1.800.000 Ton/Yıl çimento üretim kapasitesi,
2002 yılında Döner Fırın yatırımı ve %165 kapasite artışı ile 1.500.000 Ton/yıl klinker üretim kapasitesi,
2002 yılında Kalite Güvence Sisteminin TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne dönüştürülmesi,
2002 yılında çevre ve insan sağlığına verilen önemle TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması,
2002 yılında, AB pazarına ihracatın ön koşulu olarak EN 197-2 Çimento Uygunluk Değerlendirmesi Standardı’na göre ürünlerin belgelendirilmesi ve CE işareti taşımaya başlaması,
2003 yılında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin TSE tarafından belgelendirilmesi,
2005 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve British Standards Institute (BSI) tarafından belgelendirilmesi,
2007 yılında 3. Çimento Değirmeni, VSK ve Roller Pres Yatırımı ve %40 kapasite artışı ile 2.600.000 Ton çimento üretim kapasitesi,
2007 yılında daha önce IBM AS/400 sistemi üzerinde yürütülmekte olan Kurumsal Kaynak Planlama uygulamalarından ORACLE E-Business Suite’e geçiş yapılmıştır.
2008 yılında yönetim sistemlerinin tek bir doküman yapısı altında toplanması ve sistemin ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ adını alması,
2008 yılında Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyonunun, QDMS (Quality Documents Management System-Kalite Dokümanları Yönetim Sistemi) kullanılarak elektronik ortamda yürütülmeye başlanması,
2009 yılının ilk çeyreğinde Romanya Mangalia Limanı'nda kurulu 8.000 Ton stok kapasiteli Dolum ve Paketleme Tesisi’nin faaliyet geçmesi,
2012 yılında farin/fırın torbalı filtre yatırımı yapıldı.
2013 yılında ARGE ve müşteri odaklı faaliyet gösteren hazır beton laboratuvarı tesis edildi.
2014 Ordu ili evsel katı atıklarından enerji geri kazanımı amacı ile alternatif yakıt olarak kullanımına olanak sağlayan kurutma ve yakma sistemleri devreye alındı.
2014 yılında 3. Seviye Gelişmiş Proses Kontrol Yazılımı yatırımı yapıldı.
2015 yılında baca gazı azot oksitlerin indirgenmesi amacı ile SNCR yatırımı yapıldı.
2015 yılında SATEL ( Satış ve Tedarik Lojistiği Yönetim Sistemi ) projesi ile satış ve hammadde kabul süreçleri otomatize edildi.
2016 yılında kağıtsız ofis projesi kapsamında eBA (Elektronik Belge Akış Sistemi) kurulmuş iş süreçlerinin sisteme dahil edilmesi çalışmalarına başlanmıştır.